Kratownica / Cube Lattice 3 Kratownica / Cube Lattice 3 Kratownica / Cube Lattice 3 DoDe n/n Gasherbrum FIT SIS Makalu
Model: Bliźniacze Dode / Twin DoDe
Autor / creator: Heinz Strobl
Ułożył / folder: Halina Rościszewska-Narloch
Zdjęcie / photo: Halina Rościszewska-Narloch
diagram: niedostępny na stronie N/A

Opis:
Dwa połączone DoDe (można je łączyć w nieskończoność).

Description:
Two connected DoDe (you can continue connecting them to infinity).
Silnik Silnik galerii i diagramów © Łukasz AdamczykOrigamiArt