OrigamiArt / Galeria / Galeria Piotr Pluta
Strona   1 | 2  
Żuk herkules / Hercules beetle Żuk herkules / Hercules beetle Mrówka / Ant Mrówka / Ant n/n Mrówka / Ant Upadły Anioł / Fallen Angel Upadły Anioł / Fallen Angel Upadły Anioł / Fallen Angel
Model: Mrówka / Ant
Autor / creator: Piotr Pluta
Ułożył / folder: Piotr Pluta
Zdjęcie / photo: Piotr Pluta
diagram: tutaj

Opis:
Figurka mrówki powstała z kwadratowej kartki, wyciętej z A3. Nie jest to projekt ani skomplikowany, ani nużący w wykonaniu; natomiast efekt zadowalający. Mrówka ma długie nogi, zbliżone proporcjami do oryginału (w przeciwieństwie do poprzedniej mojej figurki przedstawiającej tego owada), udało mi sie też uformować kształtny odwłok i paski na tułowiu.

Description:
This model was folded from square sheet of paper, cut out from A3. It isn't a very difficult, nor wearisome project, but despite to that - I really like it. The ant has long legs, comparable with the original ones (in contradistinction to my another model of this insect). I also achieved nice looking abdomen and stripes on the thorax.
Silnik Silnik galerii i diagramów © Łukasz AdamczykOrigamiArt